CPU-8VT/64-170-2 |力计算机

Force Computer货号: CPU-8VT-64-170-2

价格:
销售价格$2,595.00

结账时计算运费

库存:
售罄

描述

SPARC/CPU-8VT/64-170-2 - TurboSPARC 170MHZ CPU、64MB、L2、闪存、SCSI、E-NET、并行、软盘、串行 I/O、键盘/鼠标端口。

请参阅规格表cpu-8vt、cpu-8、强制计算机

American Express Apple Pay Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa