MVME 167PA-36SE |摩托罗拉

Motorola Computer货号: MVME167PA-36SE

价格:
销售价格$3,995.00 正常价格$12,495.00

结账时计算运费

库存:
仅剩1单位

描述

MC68040 33MHZ CPU, 64MB, E-NET, SCSI, VME 板

* 主板可通过板载开关配置为 8MB、16MB、32MB 或 64MB 内存大小。

https://www.mvme.com/manuals/MVME167P-series.pdf

MVME167PA-36SE、01-W3620F25、MVME167P-36SE、01W3620F25、MVME167PA36SE

American Express Apple Pay Meta Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Venmo Visa